Families — All

Surnames
Surname Spouses
Aleknavičius
1
Aleksa
3
Aleškevičiūtė
1
Alfonso
1
Alijauskas
1
Amšiejus
1
Armanavičius
2
Armanavičiūtė
3
Augustinavičius
2
Ažukas
1
Bagdonas
1
Bagonaitė
1
Balčius
1
Balčiūtė
1
Baliukonis
3
Baliukonytė
1
Bansevičiūtė
1
Baranauskas
1
Baranskis
1
Barbieri
1
Bartkevičiūtė
1
Bartnik
1
Bartusik
2
Barutytė
1
Bendoravičienė
2
Bendoravičius
1
Blekaitis
1
Bronius
1
Brown
1
Bučeliūnas
1
Bundza
2
Butanavičius
3
Butanavičiūtė
1
Butkevičius
1
Butkevičiūtė
1
C.M.
1
Caparotti
1
Carroll
2
Čeponis
1
Čeponytė
2
Cesiulytė
1
Češkevičius
20
Češkevičiūtė
11
Chamačkauskaitė
1
Cholda
1
Cilurzo
1
Czernecki
1
Czeszkewicz
1
Czeszkiewicz
12
Dabravolskytė
1
Dadurka
2
Dajnowska
1
Dambrauskaitė
1
Danilowicz
1
Darbutis
1
Daugėla
1
Daugilienė
1
Dellecava
1
DeLuca
12
DeMartino
1
Dereškevičius
2
Dereškevičiūtė
1
Deringis
1
Deringytė
1
DeStefano
1
Dobrowolska
1
Dogiel
1
Dowgialowicz
1
Dragūnaitė
1
Dziekonski
1
Dziemitowicz
1
Fitzpatrick
1
Fudaley
1
Gausa
1
Gelžinis
1
Gibas
1
Giedaitė
1
Goberis
22
Goberytė
31
Gomez
2
Grigaitė
1
Grinevičius
1
Grudzinskas
1
Haber
1
Hillibrandt
1
Holden
1
Iraggi
1
Ivaškevičius
1
Iwaszewski
1
Iwaszkiewicz
1
Jadeška
1
Jautakas
1
Jokimčius
1
Jonuška
1
Jungevičius
1
Jungiewicz
3
Juodaitis
1
Juodviršytė
1
Juozėnaitė
1
Jurčiukonis
1
Kąkolewska
6
Kąkolewski
3
Kančys
2
Kančytė
2
Karaliūnaitė
1
Karaliūnas
1
Karoška
1
Kavaliauskas
1
Kemėšis
1
Kemėšytė
1
Kernevičius
1
Kisiel
1
Kliukaitė
1
Kloc
1
Kosciuch
1
Kowalewski
1
Kowalik
1
Kriaučelis
2
Krivonienė
2
Krivonis
1
Križiokaitė
1
Krutulytė
1
Kursevičius
5
Kursevičiūtė
6
Laskowska
1
Launikonytė
1
Lecchino
1
Lempiska
1
Lewkiewicz
1
Linkevičius
1
Mackevičius
1
Makauskaitė
2
Makauskas
1
Maksimavičius
1
Makštutis
1
Malinauskas
3
Malopolska
1
Malopolski
9
Markelytė
1
Marmantavičius
3
Marmantavičiūtė
2
Matczak
1
Matulevičius
1
Meškauskas
1
Mičėnaitė
1
Mičėnas
2
Mičitailo
1
Mikalčius
1
Mikaliūnas
2
Miklušis
4
Miklušytė
3
Mikolėnaitė
1
Mikolėnas
1
Misiūnaitė
1
Monkeliūnaitė
2
Monkeliūnas
1
Motiejūnas
1
Murauskienė
1
Nadolny
1
Namiotko
1
Nastajus
1
Navickaitė
2
Nežinoma
39
Nicholas
1
NN.
3
Obuchowicz
1
Ochnik
1
Osika
1
Osipowska
1
Pacewicz
1
Pangonis
1
Papelytė
1
Pečiukonytė
1
Pertuškevičius
1
Petrauskaitė
7
Petrauskas
4
Petrowski
2
Petruškevičius
1
Pietrowska
1
Pitkiewicz
1
Plytnikas
1
Pociukonis
1
Pociukonytė
1
Posca
1
Praciūtė
1
Pranevičius
1
Račiauskaitė
4
Račiauskas
6
Vilpišauskaitė
1
Radzevičius
1
Radzilowicz
9
Radzišauskas
1
Radziwilowicz
18
Radzvilavičiūtė
1
Ramanauskaitė
3
Ramos
2
Rickevičius
1
Roman
2
Rusiška
1
Sabaliauskaitė
4
Sabaliauskas
14
Sakavičiūtė
1
Samuchova
1
Samuchovas
1
Šarakovytė
1
Savukynaitė
1
Savulionis
1
Šedbaraitė
1
Sedimka
1
Seminas
3
Šerkšnaitė
1
Šerkšnas
2
Servello
2
Sheffer
1
Šimoniūtis
1
Šimoniutytė
1
Širajeva
1
Smarzewska
1
Snieška
1
Sobolewska
2
Sobolewski
4
Soraka
4
Sorakaitė
3
Striškevičiūtė
1
Subačius
6
Subačiūtė
5
Sukackas
1
Sykta
2
Tamkevičiūtė
1
Thompson
3
Ulczycka
1
Vacekas
1
Valušis
1
Varanavičienė
1
Varaščinskaitė
1
Vasiliauskaitė
1
Vaškevičius
1
Velička
1
Verenius
1
Vieželis
1
Vilpišauskas
1
Volskaitė
1
Vyšniauskas
1
Z.ytkowska
1
Žakevičiūtė
1
Zakrzewska
1
Žalevičiūtė
1
Zaprzalka
1
Zdanytė
1
Žemaitytė
1
Žilinskas
1
Žukauskaitė
4
Žukauskas
2
Žvinakis
2
Žvinakytė
5